Присвоєння адреси об`єкту нерухомого майна

Присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на території міста Запоріжжя

  Присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна розташованим на території міста Запоріжжя здійснюється на підставі статтей 263 - 265 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (надалі – Закон), які набули чинності 01.12.2020 та Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна (надалі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690.

  Згідно рішення міської ради від 26.06.2019 № 48, уповноваженим органом для прийняття рішення про присвоєння/зміну/анулювання адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 01.07.2019 визначено департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради (надалі Департамент).

  Адреса присвоюється: об’єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

  Адреса не присвоюється: тимчасовим спорудам; будівлям та спорудам, що є приналежністю відповідної будівлі або споруди або їх складовою частиною; іншим об’єктам нерухомого майна, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України в Порядку, а це: Земельні ділянки. Автомобільні дороги (крім вулиць і доріг населених пунктів). Залізниці. Злітно-посадкові смуги. Мости, естакади, тунелі та метро. Порти, канали, греблі та інші водні споруди. Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі. Місцеві трубопроводи та комунікації.

  Прийняття Департаментом рішення про присвоєння/зміну/анулювання адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна здійснюється на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

- для присвоєння/коригування адреси об’єкту будівництва (нерухомого майна):

 1. Заява про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва / закінченого будівництвом об’єкта;
 2. копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт (крім випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес), - у разі, якщо право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 3. генеральний план об’єкта будівництва, виконаний на топографо-геодезичному плані у масштабі М 1:500 (із зазначенням місця розташування об’єкту будівництва та головного входу до будинку), - для об’єкту будівництва/ викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 виконавчого знімання новозбудованого об’єкту нерухомого майна;
 4. копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва / копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта (якщо відомості про такі документ не внесені до електронної системи);
 5. матеріали технічної інвентаризації закінченому будівництвом об’єкту;
 6. пропозиція замовника щодо нумерації окремих частин об’єкта (номер квартири, житлового та нежитлового приміщення, гаражного боксу, яке є самостійним об’єктом права на нерухоме майно);
 7. копія документа, що посвідчує особу заявника;
 8. копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів.

  Копії документів, що подаються для присвоєння адреси, засвідчуються замовником (його представником).

  Бланк заяви для фізичних осіб:

  Заява на присвоєння адреси після отримання права на виконання будівельних робіт або прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

  Бланк заяви для юридичних осіб

  Заява на присвоєння адреси після отримання права на виконання будівельних робіт або прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

- для зміни адреси закінченого будівництвом об’єкта у разі його об’єднання, поділу або виділення частки:

 1. заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об’єкта про зміну адреси;
 2. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, - у разі, якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 3. копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду - у разі, якщо об’єкт перебуває у спільній власності;
 4. документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру будівельної діяльності;
 5. викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 виконавчого знімання об’єкту нерухомого майна (із зазначенням місця розташування об’єкту та головного входу до будинку);
 6. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна - у разі, якщо технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності;
 7. копія документа, що посвідчує особу заявника;
 8.  копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів представником.

Копії документів, що подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються заявником (його представником).

Бланки заяв для фізичних осіб:

Заява власника на зміну адреси об'єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу або виділення частки.

Заява співвласників на зміну адреси об'єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу або виділення частки.

Бланки заяв для юридичних осіб:

Заява на зміну адреси об'єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу або виділення частки.

Заява співвласників на зміну адреси об'єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу або виділення частки.

- для зміни адреси у разі упорядкування нумерації закінченого будівництвом об’єкта:

 1. заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об’єкта про зміну адреси;
 2. документ, що посвідчує право користування/власності на об’єкт нерухомого майна / земельну ділянку;
 3. документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, крім випадків визначених згідно чинного законодавства;
 4. викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 виконавчого знімання об’єкту нерухомого майна (із зазначенням місця розташування об’єкту та головного входу до будинку);
 5. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
 6. копія документа, що посвідчує особу заявника;
 7. копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів представником.

Копії документів, що подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються заявником (його представником).

Бланк заяви для фізичних осіб:

Заява на зміну адреси об'єкту нерухомого майна з метою впорядкування нумерації об’єктів.

Бланк заяви для юридичних осіб:

Заява на зміну адреси об'єкту нерухомого майна з метою впорядкування нумерації об’єктів.

Присвоєння адреси самочинно збудованим об’єктам, на які визнано право власності за рішенням суду, здійснюється відповідно до частин четвертої, п’ятої, сьомої - десятої статті 26-5 Закону після прийняття в експлуатацію таких об’єктів.