Громадські обговорення та СЕО

     Згідно ч.4 ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація, підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

     На виконання ч.2 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, подає заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації (на паперових носіях та в електронному вигляді) до департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації та до департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації.

     Після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих вищезазначеними органами, департамент архітектури та містобудування забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку. У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища".

     Департамент архітектури та містобудування протягом п’яти робочих днів з дня затвердження містобудівної документації розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання містобудівної документації, довідки про консультації та про громадське обговорення.