Містобудівний кадастр

    Містобудівний кадастр, що ведеться Департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради, відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», створений з метою забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань і громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення та ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію міста із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.

    На міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

- єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів на територію міста,  результатів інженерно-геодезичних  виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;

- межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;

- генеральний  план міста, план зонування території, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій;

 -інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних  карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;

- будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну  та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної інвентаризації та проектних рішень таких об'єктів;

- пам'ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам'яток, що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини;

- реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості на підставі топографічних планів, офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

- реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів тарішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста;

- іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації.

   У системі  містобудівного кадастру створюється та обслуговується мережа геопорталів з такими сервісами інформаційних систем:

1) сервіси пошуку, що забезпечують виявлення наборів та сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах;

2) сервіси перегляду наборів геопросторових даних, інформації про характеристики геопросторових об'єктів та змісту метаданих;

3) сервіси доступу, що забезпечують безпосередній доступ до кадастрових даних або одержання їх копій;

4) сервіси перетворення, що забезпечують перетворення координат геопросторових даних з однієї системи координат або картографічної проекції в іншу.

    Система містобудівного кадастру побудована на базі новітніх досягнень в області географічних інформаційних систем з використанням технологій фірми ESRI. Вже сьогодні геоінформаційна система, що лежить в основі автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру, містить багато шарів детальної картографічної та атрибутивної інформації, що дозволяє створити сприятливі умови для вирішення будь-якої задачі міського управління.