Про департамент

Департамент архітектури та містобудування міської ради є виконавчим органом Запорізької міської ради, реалізує свої повноваження в галузі містобудування та архітектури.

Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, здійснення контролю за містобудівною діяльнсітю та будівництвом, організацією нового будівництва та реконструкції існуючих житлових будинків, об'єктів соціально-побутового призначення.

До основних завдань департаменту відносять:

 • Організація планування і забудови та інше використання території м.Запоріжжя.
 • Забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері містобудування та архітектури.
 • Організація розробки та реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку території міста.
 • Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо забудови територій міста.
 • Визначення територій, вибір, вилучення (викуп) земель для містобудівних потреб.
 • Здійснення архітектурної діяльності.
 • Розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення.
 • Організація в межах своїх повноважень архітектурно-художнього оформлення міського середовища для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів.
 • Організація створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури території міста.
 • Створення та ведення містобудівного кадастру.
 • Проведення містобудівного моніторингу.
 • Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та контролю за належним використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.
 • Забезпечення контролю за виконанням робіт з «МГІС Запоріжжя».
 • Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, плану зонування територій, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.
 • Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.
 • Забезпечення взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови території міста.
 • Забезпечення виконання обсягу робіт з ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян.