Відкритий архітектурний конкурс

Оголошення

про відкритий архітектурний конкурс на визначення кращої проектної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі

Виконавчий комітет Запорізької міської ради оголошує про відкритий архітектурний конкурс на визначення кращої проектної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі

Тема конкурсу

Визначення кращої проектної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі.

Здійснення благоустрою території скверу «Прикордонників» з максимальним збереженням цінних порід існуючих зелених насаджень.

Замовник конкурсу

Замовником конкурсу є виконавчий комітет Запорізької міської ради, адреса:  пр.Соборний,206, м.Запоріжжя, 69126.

Учасники конкурсу

Конкурс є відкритим, право на участь у конкурсі мають фахівці, авторські колективи фахівців, юридичні особи, які мають освіту за фахом: «архітектор», «містобудівник», «скульптор», «художник», що підтверджується дипломом, та/або кваліфікаційним свідоцтвом, а також правові підстави на провадження проектної діяльності та подали конкурсну заяву про намір узяти участь у конкурі, зареєстровані замовником конкурсу, і подали на конкурс проекти, що відповідають його умовам.

Юридичні особи можуть брати участь у конкурсі за умови наявності у їх штаті хоча б одного працівника, що відповідає вищезазначеним вимогам.

Кількість учасників конкурсу необмежена.

До участі не допускаються члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їх близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, що безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.

Преміальний фонд

Преміальний фонд конкурсу становить 265,0 тис.грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч гривень).

Для відзначення кращих проектів встановлюються три премії:

Перша премія - 100,0 тис.грн.(сто тисяч гривень);

Друга премія - 75,0 тис.грн.(сімдесят п’ять тисяч гривень);

Третя премія - 50,0 тис.грн.(п’ятдесят тисяч гривень).

Крім того встановлено дві заохочувальні премії по 20,0 тис.грн. (двадцять тисяч гривень).

Авторські права на конкурсні проекти належать розробникам. Майнові права та право власності на премійовані конкурсні проекти переходять до замовника з моменту виплати премії.

Замовник має право залучати до подальшого проектування учасників, які отримали премії. 

Склад журі конкурсу 

Відповідальним секретарем конкурсу, секретарем журі призначена Юріна Надія Василівна - головний спеціаліст сектору архітектурно-художнього оформлення та дизайну міського середовища.

Реєстрація учасників

Реєстрацію учасників конкурсу та видачу конкурсної документації здійснює відповідальний секретар конкурсу.

Для реєстрації учасники конкурсу надають такі документи:

- заяву про наміри взяти участь у конкурсі, за формою, зазначеною у додатку до оголошення;

- завірену підписом учасника копію документа, що підтверджує кваліфікацію учасника конкурсу (відповідно вимогам, встановленим замовником конкурсу згідно з розділом 1 Програми конкурсу);

Вищезазначені документи надаються у такі способи:

- особисто (або через уповноважених представників);

- електронною поштою за адресою: reception.datam@zp.gov.ua;

- рекомендованим листом або кур’єрською поштою за адресою: 69126, м.Запоріжжя, вул.Зелінського, 3, каб.207, контактний телефон: (061)228-22-06.

Учасник не підлягає реєстрації у разі надання неповного комплекту документів або надання документів після встановленого терміну реєстрації.

Отримання конкурсної документації

Зареєстровані учасники мають до 09.10.2020р. одержати конкурсну документацію для проектування.

Видачу конкурсної документації (поштою або шляхом отримання за адресою: м.Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, каб. № 207) здійснює відповідальний секретар конкурсу – Юріна Надія Василівна - головний спеціаліст сектору архітектурно-художнього оформлення та дизайну міського середовища, контактний телефон: (061)228-22-06.

Ознайомлення громадськості з конкурсними проектами

З метою ознайомлення громадськості з конкурсними проектами замовник має право організовувати виставки, оприлюднювати надані конкурсантами матеріали, відомості про учасників конкурсу в ЗМІ та на web-сайті datamzp.gov.ua.

Згодою учасника на зазначені дії замовника є подання заяви про намір взяти участь у конкурсі.

Місце і термін прийому конкурсних проектів

Подання проектів на конкурс здійснюється анонімно під девізом у формі шестизначного числа.

Дата початку подання конкурсних проектів       –  12 жовтня 2020 року

Дата закінчення подання конкурсних проектів   –  11 грудня 2020 року до 15:00.

Засідання журі щодо визначення переможців конкурсу –  грудень 2020 р.

Оголошення результатів конкурсу до 21 грудня 2020 року

Конкурсні проекти приймає секретар конкурсу за адресою: м.Запоріжжя, вул.Зелінського, 3, каб. № 207, тел.(061) 228-22-06.

Мова конкурсу: Українська