Надання доступу до публічної інформації

Як подати запит на доступ до публічної інформації

    Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі-Закон) є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

    Статтею 1 Закону визначено, що публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

   Публічна інформація, розпорядником якої є департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, надається у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

   Відповідно до статті 19 Закону запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

     Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

   З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів пропонуємо подавати запити шляхом заповнення відповідних форм.

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому вигляді

    На вибір запитувача запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

  Письмовий запит на отримання публічної інформації надсилати за адресою: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, вул.Зелінського,3, м.Запоріжжя, 69001 (на конверті вказувати «Публічна інформація») або подавати в каб.206 департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, вул.Зелінського,3, м.Запоріжжя

Факсом: (061) 233-33-32

Електронною поштою: на електронну адресу reception.datam@zp.gov.ua

Усно за телефонами: (061) 233-33-32; (061)228-22-05

    Згідно зі статтею 20 Закону Розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

    Статтею 22 Закону передбачено: у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання, друк та сканування.

  Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, друк та сканування документів здійснюється починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до наданого рахунку. Розмір плати за копіювання, друк та сканування документів встановлений наказом департаменту від 07.02.2020 №20р (додаток 1) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4.

     Згідно зі статтею 23 Закону запитувач має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

   Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.